PANEL O FIRMIE KONTAKT FAQ PARTNERZY  


Informacje
Idea i plusy Panelu

W 20-letniej działalności Instytutu niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z badaniem typu PANEL, „badamy polskie społeczeństwo” a żadne z narzędzi nie bada dynamiki zmian zachodzących w zachowaniach, nawykach i przyzwyczajeniach Polaków tak dobrze jak Panel. To badanie, które poza identyfikowaniem wspomnianych zmian, wnika dodatkowo w jego przyczyny. Dzięki niemu wiemy jak respondenci zmieniają w czasie swoje zachowania konsumenckie, wybory marek a nawet style życia.

Połączenie metodologii Panelu z medium jakim jest internet było dla nas oczywiste i odkryło możliwości jakich nie mieliśmy do tej pory. Stało się sprawnym, nieinwazyjnym i wyjątkowo szybkim narzędziem, dzięki któremu możemy dziś w łatwy sposób dotrzeć do mieszkańców miast i wsi, młodzieży i dorosłych, do ludzi o różnych zainteresowaniach, dochodach i wykształceniu. Łatwość dotarcia do wszystkich była dla nas bardzo istotna z racji tego, że nasze badania, kierujemy do zróżnicowanych grup odbiorców.

Uczestnictwo w badaniach realizowanych drogą internetową wyeliminowało ponadto wiele niedogodności, pojawiających się przy okazji badań prowadzonych przez ankietera w terenie (tj. w domach respondentów), na ulicy bądź w placówkach naszego instytutu. W panelu internetowym - nieograniczony czasem i obecnością ankietera respondent ma pełną swobodę działania, sam decyduje o tym kiedy i gdzie przystąpi do wypełniania ankiety. Poza tym, samodzielne wypełnianie ankiet we własnym domu, kawiarence czy na uczelni to nie tylko kwestia wygody, respondentom daje ono dodatkową gwarancję poufności, nam - gwarancję tego, że odpowiedzą oni na pytania kwestionariusza z zaangażowaniem, bez zbędnego pośpiechu i stresu.
Poza wszystkimi wymienionymi powyżej plusami badań panelowych prowadzonych przez internet pozostaje jeszcze jeden – niezależny od rodzaju medium -jest nim możliwość wyrażenia siebie, własnej opinii.

Każdy udział w ankiecie to dla respondentów sposób na opowiedzenie o swoich przyzwyczajeniach, upodobaniach, sposobie życia. To jednocześnie możliwość pośredniego wpływania na jakość produktów, reklam oraz kreowanie wizerunku marek. Dla nas zaś to cenne źródło informacji na temat poglądów polskiego społeczeństwa w kwestii wszelkiego rodzaju produktów, usług, aspektów społecznych, kulturalnych i politycznych.